میروبالان

پایه رویشی میروبالان  (Myrobalan 29C) پایه مناسب برای پیوند انواع آلو و زردآلو

خصوصیات:

  • خصوصیت رشدی بالا
  • سازگاری با خاک های سنگین و ضعیف
  • مقاوم به غرقاب
  • مقاوم و متحمل به نماتد گره ریشه
  • مقاومت متوسط در مقابل فیتوفترا
  • مقاومت متوسط در مقابل آرمیلاریا
  • مقاومت متوسط در مقابل گال طوقه

پایه میروبالان C۲۹یکی از سه کلون معرفی شده در کشور آمریکا است. این پایه مناسب پیوند انواع آلو، گوجه، بادام و زرد آلو می‌باشد. پایه میروبالان C۲۹سرعت رشد بسیار بالایی دارد و مقاومت به نماتد گره ریشه ای آن سبب شده تا جهت کشت در زمین‌های آلوده مورد توجه قرار گیرد. سازگاری پایه به شرایط غرقاب و خاک‌های سنگین آن را مناسب کشت در مناطق دارای بارندگی شدید و خاک‌های رسی می‌کند. در کنار خصوصیات ذکر شده، مقاومت به بیماری‌های قارچی بسیار مهم فیتوفترا و آرمیلاریا و بیماری باکتریایی گال طوقه سبب شده تا تمایل به استفاده از پایه میروبالان C۲۹ در احداث باغات آلو، گوجه، زرد آلو و بادام بیشتر شود.

عدم ایجاد پاجوش در این پایه موجب افزایش توان تاج پوشش گیاهی برای توسعه و تولید زایشی می‌گردد. القاء مقاومت به مسمومیت و آهک بالای خاک از طریق پایه میروبالان C۲۹ به ارقام پیوند شده، یکی از مزیت‌های استفاده از آن بشمار می‌رود. پایه میروبالان C۲۹ پر محصول و زودبارده (از سال دوم پیوند) است و شرایط زمستان‌های خیلی سرد را تحمل می‌نماید. با توجه به پر شاخ و برگ بودن درختان پیوند شده روی این پایه، معمولاً فاصله بین نهال‌ها را بسته به شرایط هرس باغ ۴×۶ یا ۴×۵ در نظر می گیرند.