اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مزایای استفاده از پایه‌های رویشی در احداث باغات

ارقام پیوند شده بر روی پایه های رویشی بر خلاف پایه های بذری، دارای اندازه یکسان و شرایط رشدی مساوی هستند از این رو، احداث باغات همگن و اجرای سیستم های هرس و تربیت یکسان در آنها به آسانی صورت می گیرد. همچنین با توجه به خصوصیات پاکوتاه کنندگی برخی پایه های رویشی مانند پیرودوارف (پایه گلابی) و گزیلا۶ (پایه آلبالو و گیلاس) در صورت مناسب بودن شرایط مکانیزاسیون، امکان کشت متراکم درختان وجود دارد. در این شرایط، علاوه بر افزایش محصول به ازای هر اصله نهال پیوندی پایه رویشی در مقایسه با نهال پیوندی بذری، از طریق افزایش تعداد نهال در واحد سطح (افزایش تراکم) تولید در باغات پایه رویشی افزایش بسیار چشمگیری دارد.

یکنواختی رسیدگی در ارقام پیوند شده بر روی پایه‌های رویشی به وضوح در محصولاتی مانند هلو، شلیل، آلبالو، گیلاس، گلابی، آلو و بسیاری از میوه‌های دیگر به چشم می خورد. یکدستی در اندازه میوه و یکنواختی در زمان رسیدگی موجب کاهش بسیاری از هزینه‌های برداشت و افزایش بازار پسندی محصول می گردد.

یکنواختی درختان و امکان هرس و فرم‌دهی یکسان درختان در کنار صفات پاکوتاه کنندگی در برخی از پایه‌ها و امکان ایجاد باغات داربستی سبب می گردد که عملیات برداشت در باغات پایه رویشی به راحتی صورت گیرد. همچنین عملیات‌های سم پاشی، آبیاری و سایر عملیات‌های داشت نیز در باغات مدرن به دلیل فرم یکسان درختان به آسانی صورت می‌گیرد.

در باغات مدرن احداث شده با پایه‌های رویشی، شکل، اندازه و رنگ میوه در مقایسه با پایه‌های بذری بسیار مطلوب تر بوده و بازارپسندی آنها به ویژه برای صادرات از درجه ارزش بالاتری برخوردار است.

غالب درختان پایه بذری در شرایط تنش‌های محیطی از جمله غرقاب، اسیدیته بالای خاک، خشکی و شوری، کیفیت و کمیت مناسبی از نظر تولید ندارند و تنوع در واکنش به تنش‌ها در بین درختان یک باغ بسیار بالاست. در صورتی که برای احداث باغات پایه رویشی، پایه‌های مناسب برای هر یک از شرایط تنش‌زا و نامساعد فراهم بوده و واکنش تمامی درختان به تنش یکسان و قابل کنترل می‌باشد.

در هر شرایط آب و هوایی و خاک منطقه آفات و بیماری‌های مهمی برای گونه‌های مختلف باغی وجود دارد که در باغات بذری باعت خسارات بسیار زیادی می‌گردد. برای حل این مشکل، پایه‌های مناسب و مقاوم به آفات و بیماری‌های مهم درختان میوه از جمله نماتد ریشه، گال طوقه، پوسیدگی فیتوفترایی، زنگ برگ و … در دسترس قرار گرفته که متناسب با گونه و شرایط منطقه می‌توان از پایه های رویشی مناسب آن استفاده نمود.

انواع پایه‌های رویشی

پایه رویشی گزیلا۶ (Gisela 6) (منشاء کشور آلمان) پایه مناسب برای پیوند گیلاس و آلبالو

خصوصیات:

 • حاصل تلاقی Prunus cerasus x Prunus canescens
 • نیمه پاکوتاه …

 پایه رویشی پیرودوارف (Pyrodwarf) (منشاء کشور آلمان) پایه مناسب برای پیوند انواع گلابی

خصوصیات:

 • حاصل تلاقی Bonne Louise d’Avranche x Old Home
 • نیمه پاکوتاه …


پایه رویشی GF677 (منشاء کشور فرانسه) پایه مناسب برای پیوند انواع هلو، شلیل،بادام، آلو و برخی واریته‌های زردآلو

خصوصیات:

 • حاصل تلاقی Prunus persica xPrunus amygdalus
 • باردهی از سال دوم  پیوند روی پایه …

پایه رویشی GN15 (منشاء کشور اسپانیا)– پایه مناسب برای پیوند انواع هلو، شلیل و بادام

خصوصیات:

 • خصوصیت رشدی بالا
 • سازگاری با خاک‌های سنگین و ضعیف …

پایه رویشی میرو بالان (Myrobalan 29C) منشاء کشور آمریکا) پایه مناسب برای پیوند انواع آلو و زردآلو

خصوصیات:

 • خصوصیت رشدی بالا
 • سازگاری با خاک‌های سنگین و ضعیف …

مزایای تولید گیاهان دارویی از طریق کشت بافت

 • تکثیر سریع و به تعداد بالا در زمان کوتاه
 • تولید گیاهان عاری از عوامل بیماری‌زا
 • استقرار مناسب در زمین مورد نظر
 • امکان تولید وسیع گونه‌های سخت جوانه‌زن
 • تولید گونه‌های چوبی و سخت تکثیر از طریق روش‌های رویشی قلمه و پاجوش
 • تکثیر وسیع گونه‌های دارویی در حال انقراض
 • تولید کلون های یکسان و ژنوتیپ مختلف گونه‌های دارویی
 • تولید ژنوتیپ‌های مقاوم به انواع تنش‌ها
 • تولید گیاهان با محتوای متابولیت‌های ثانویه (ترکیبات موثره) بالا

این پست نیز در دسترس است: English