GF677

پایه رویشی GF677 (منشاء کشور فرانسه) پایه مناسب برای پیوند انواع هلو، شلیل، بادام، آلو و برخی واریته های زردآلو

خصوصیات:

  • سازگار با خاک های سبک و شنی
  • متحمل به خشکی و شوری و فقر غذایی خاک
  • متحمل به خاک های آهکی و pH بالا
  • متحمل به زنگ هلو
  • متحمل به نماتد گره ریشه
  • دارای سیستم ریشه ای قوی تر و عمیق تر نسبت به پایه بذری
  • باردهی از سال دوم پیوند روی پایه
  • حاصل تلاقی Prunus persica x Prunus amygdalus

پایه GF677 حاصل تلاقی Prunus persica x Prunus amygdalus می‌باشد و منشاء آن کشور فرانسه است. این پایه قریب به ۵۰ سال است که در کشورهای مختلف اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از پایه های مناسب برای پیوند انواع هلو، شلیل، بادام، آلو و برخی واریته‌های زردآلو اروپایی به شمار می‌آید. این پایه تا حدودی متحمل به نماتد مولد گره ریشه است ولی در خاک‌های دارای سابقه خسارت نماتد، توصیه نمی‌شود. پایهGF677  سازگار با مناطق خشک و کم آب است و به دلیل سیستم ریشه‌ای گسترده و قوی جذب آب و مواد معدنی در ارقام پیوند شده روی این پایه به سهولت انجام می‌گیرد.

پایهGF677  مناسب مناطق مرطوب و خاک سنگین و شرایط ماندابی نیست. اما رشد آن در خاک‌های فقیر، شنی، خشک و شرایط دیم بسیار مطلوب است. کشت دیم ارقام بادام روی این پایه به شرط بارندگی بالاتر از ۳۵۰ میلی متر نتایج بسیار رضایت‌بخشی در پی دارد. با توجه به خصوصیات پایه GF677 در توسعه اراضی شیب‌دار و بایر نیز می‌توان از ارقام پیوند شده روی این پایه با مشاوره کارشناسان فنی استفاده نمود. کشت ارقام مختلف هلو، شلیل، بادام بر روی پایهGF677  به‌ویژه در مناطق گرم و خشک و مرکزی ایران و یا دامنه‌های جنوبی البرز و شرقی زاگرس قابل توصیه است. پایه GF677 مقاومت مطلوبی به بیماری شایع زنگ هلو دارد و از این نظر در مناطق آلوده به این بیماری امکان کشت ارقام پیوند شده روی این پایه میسر است.

خصوصیات مطلوب مانند تخفیف اثرات سال آوری و باردهی زود هنگام (۲ سال پس از پیوند)، رشد سریع و یکنواختی اندازه تاج درخت در ارقام پیوند شده و باردهی تا ۲ برابر پایه‌های بذری از مزایای کشت ارقام پیوند شده هلو، شلیل و بادام روی پایهGF677  است. طول عمر باغات هلو و شلیل احداث شده با پایه GF677 برخلاف پایه های بذری، به ۲۰ الی ۲۵ سال می‌رسد. با توجه به پر رشد بودن ارقام پیوند شده روی پایه GF677، معمولاً فاصله بین نهال‌ها را ۴×۶ یا ۵×۶ در نظر می گیرند. یکنواختی و هم‌رسی میوه در درختان هلو، شلیل و بادام پیوند شده روی پایه GF677 موجب افزایش بازارپسندی و کاهش هزینه‌های برداشت می‌گردد.