کرج, هشتگرد, تنکمان، خیابان گلزار،خیابان نیایش،خیابان رازی 09057945401 02634450019

پیرودوارف

پایه مناسب جهت پیوند انواع گلابی

گزیلا

پایه مناسب جهت پیوند گیلاس و آلبالو

جی اف

پایه مناسب جهت پیوند بادام و شلیل...

جی ان

پایه مناسب جهت پیوند هلو

درباره ما

بافت رویش سبز رازی

شرکت بافت رویش سبز رازی

متن 1 پاراگراف

دکتر کیان جوادی کوشش
مدیر عامل
سازمان های

مرتبط با ما

عضویت در

ماهنامه ما